سقف شیروانی

سقف کاذب

سقف هاي کاذب یکپارچه کناف ساختارهاي سبکي هستند که به واسطه توليد صنعتي، داراي مشخصات فني استاندارد بوده و جايگزين بسيار مناسبي براي سقف هاي کاذب غير استاندارد ساخته شده با رابيتس و گچ مي باشند. اين ساختار شامل زيرسازي سبک فولادي معلق ساخته شده با مقاطع L، U و C بوده که صفحات روکش دار گچي در يک يا دو لايه، به وسيله پيچ مخصوص بر روي آن ها نصب مي شوند. درزهاي ميان اين صفحات به وسيله نوار و بتونه مخصوص درزگيري شده و بدين ترتيب سطحي يکپارچه و بدون درز حاصل مي شود. سطح بدست آمده قابلیت اجرای رنگ و پوشش های دیگر را خواهد داشت. فضاي خالي پشت سقف کاذب، امکان استفاده از انواع عايق حرارتي و صوتي را فراهم نموده و عبور و دسترسي به تأسيسات الکتريکي و مکانيکي را ميسر مي سازد

سقف کاذب,سقف کاذب و کناف ، USG ،PVC، چوبی و دکوراتیو - دیوار کاذب,طراحی و اجرای انواع سقف کاذب ,سقف کاذب کناف ایران,سقف کاذب,کفپوش,سقف کناف,سقف کاذب، سقف کاذب کناف، فروش سقف کاذب
سقف کاذب,سقف کاذب و کناف ، USG ،PVC، چوبی و دکوراتیو - دیوار کاذب,طراحی و اجرای انواع سقف کاذب ,سقف کاذب کناف ایران,سقف کاذب,کفپوش,سقف کناف,سقف کاذب، سقف کاذب کناف، فروش سقف کاذب
سقف کاذب,سقف کاذب و کناف ، USG ،PVC، چوبی و دکوراتیو - دیوار کاذب,طراحی و اجرای انواع سقف کاذب ,سقف کاذب کناف ایران,سقف کاذب,کفپوش,سقف کناف,سقف کاذب، سقف کاذب کناف، فروش سقف کاذب
سقف کاذب,سقف کاذب و کناف ، USG ،PVC، چوبی و دکوراتیو - دیوار کاذب,طراحی و اجرای انواع سقف کاذب ,سقف کاذب کناف ایران,سقف کاذب,کفپوش,سقف کناف,سقف کاذب، سقف کاذب کناف، فروش سقف کاذب
09125972731- --