سقف شیروانی

طلق ساختمان

این شیشه از به هم چسبیدن دو یا چند شیشه با ضخامت های مختلف توسط یک یا چند لایه فیلم پلیمری تولید میشود. به طور معمول در ساخت شیشه های  طلق دار از لایه های PVB با ضخامت 38/0 ،76/0، 14/1، یا 52/1 میلیمتر استفاده میگردد.

با استفاده از شیشه طلقی خطر خرد شدن ،پرتاب و خارج شدن شیشه از قاب به حداقل میرسد.  از آنجایی که ایران،روی گسل زلزله وارد شده است و در معماری امروز شهر تهران ، شیشه نقش اصلی در نمای ساختمانی را داراست،استفاده از شیشه های طلق دار خطر خرد شدن و ریزش شیشه را به حداقل رسا نده و یک دیوار حفاظتی قدرتمند و نفوذ ناپذیر را به وجود می آورد. همچنین مقاومت این گونه شیشه ها در مقابل موج انفجار و آتش بیشتر از سایر شیشه هاست.
 

 


شیشه طلق دار مانع موثری در برابر ورود سارق، حملات مسلحانه  و تروریستی به دلیل مقاومت در برابر ضربه و عدم ریزش شیشه میباشد و حتی در حالت شکسته هنوز غیر قابل نفوذ می باشد. این شیشه ها با وجود لایه PVB قابل برش با ابزار شیشه بری معمول نخواهد بود.

 

بر اساس آزمایشات انجام گرفته یک لایه PVB با ضخامت 76/0 میلیمتر از نظر ایزولاسیون حرارتی معادل یک قواره شیشه 3 میلیمتری می باشد. همچنین برای کاهش صورت نسبت به شیشه ساده به مراتب ارجحیت دارد.

اشعه UV نور خورشید که باعث رنگ پریدگی اثاثیه و مبلمان منزل میگردد،توسط شیشه طلق دار تا میزان 99/0 حذف خواهد شد ولی در عین حال نور لازم برای افراد وگیاهان درون ساختان قابل تامین است.

بکار گیری لایه PVB هیچگونه تاثیری در میزان عبور دهی نور و شفافیت شیشه ندارد،و در حقیقت یک لایه ایمن و کاملا شفاف است.

,طلق ساختمان,
,طلق ساختمان,
,طلق ساختمان,
,طلق ساختمان,
09125972731- --